Mapa Tożsamości

„Bo móc poznawać drugiego człowieka, to wielki zaszczyt.
Nie oceniać go i nie rozliczać z jego życia, to wielka umiejętność.
Dostrzegać w nim boskość jaką niesie, to duchowa mądrość”

Autor: Iwona Elżbieta Żukowska